بلیط سبزوار به تهران برای ۶ اردیبهشت ۹۶

قیمت بلیط سبزوار به تهران برای تاریخ 96/2/6 به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 16:30 به مبلغ 123000 تومان (یکصد و بیست و سه هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط سبزوار به تهران برای ۴ اردیبهشت ۹۶

قیمت بلیط سبزوار به تهران برای تاریخ 96/2/4 به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 13:00 به مبلغ 113000 تومان (یکصد و سینزده هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز