بلیط ماکو به تهران برای ۱۲ شهریور

نرخ پرواز ماکو به تهران در تاریخ 96/6/12 به صورت چارتری با هواپیمایی سپهران در ساعت 11:00 به مبلغ های 170000 تومان (یکصد و هفتاد هزار تومان) و 370000 تومان (سیصد و هفتاد هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز