پرواز مشهد به بیروت

بلیط مستقیم مشهد به بیروت برای 8 بهمن ماه با پرواز ایران ایر 2786000 تومان هست.

بلیط مشهد به بیروت برای ۲۹ آبان

قیمت بلیط مشهد به بیروت برای تاریخ 96/8/29 به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 16:55 به مبلغ 740000 تومان (هفتصد و چهل هزار تومان) و 1065000 تومان (یک میلیون و شصت و پنج هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز