بلیط کیش به بندرعباس برای ۷ خرداد

نرخ پرواز کیش به بندرعباس برای تاریخ 96/3/7 به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 09:40 به مبلغ 98000 تومان (نود و هشت هزار تومان) می باشد. همچنین پرواز کیش به بندر عباس برای همین تاریخ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت 07:00 به مبلغ 180000 تومان (یکصد و هشتاد هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز