بلیط اصفهان به مشهد برای ۲۷ خرداد

نرخ پرواز اصفهان به مشهد برای تاریخ 96/3/27 به صورت زیر می باشد: به صورت چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت 19:25 به مبلغ 156000 تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) می باشد. به صورت جارتری با هواپیمایی تابان در ساعت 15:30 به مبلغ 170000 تومان (یکصد و هفتاد هزار تومان) ، در ساعت 21:45 به مبلغ 176000 تومان (یکصد و هفتاد و شش هزار تومان) ، در ساعت 10:30 به مبلغ 185000 تومان (یکصد و هشتاد و پنج هزار تومان) می باشد. به صورت سیستمی با هواپیمایی کیش ایر در ساعت 17:30 به مبلغ 174000 تومان

بلیط تبریز به کیش برای ۲ خرداد ۹۶

قیمت بلیط تبریز به کیش برای تاریخ 96/3/2 به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت 11:15 به مبلغ 250000 تومان (دویست و پنجاه هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط کیش به مشهد برای ۴ اردیبهشت ۹۶

قیمت بلیط کیش به مشهد برای تاریخ 96/2/4 (وبژه مبعث) به شرح زیر می باشد: به صورت چارتری با هواپیمایی اترک در ساعت 14:00 به مبلغ 246000 تومان (دویست و چهل و شش هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت 12:00 به مبلغ های 250000 تومان (دویست و پنجاه هزار تومان) و 511000 تومان (پانصد و یازده هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت 21:15 به مبلغ 250000 تومان (دویست و پنجاه هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز