بلیط کیش به کرمان برای ۲۴ مرداد ۹۶

نرخ بلیط کیش به کرمان برای تاریخ 96/5/24 به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت 12:45 به مبلغ 111000 تومان (یکصد و یازده هزار تومان) و در ساعت 13:00 به صورت سیستمی به مبلغ 148000 تومان (یکصد و چهل و هشت هزار تومان) می باشد. پرواز کیش به کرمان برای همین تاریخ به صورت چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت 16:45 به مبلغ های 144000 تومان (یکصد و چهل و چهار هزار تومان) و 193000 تومان (یکصد و نود و سه هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز