پرواز اردن

امان که پایتخت کشور اردن است برای مطلع شدن از نرخ پروازی این شهر می توانید با آنیل پرواز تماس بگیرید. Queen Alia International Airport نام فرودگاه بین المللی شهر امان و AMM نام کد اختصاری آن است.