لذت پرواز با آنیل پرواز
بلیط چارتر هواپیما

بلیط تهران به ایروان برای ۲۳ بهمن

قیمت بلیط تهران به ایروان برای تاریخ 96/11/23 به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 14:00 به مبلغ های 472000 تومان (چهارصد و هفتاد و دو هزار تومان) و 892000 تومان (هشتصد و نود و دو هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به ایروان برای ۱ شهریور ۹۶

نرخ پرواز تهران به ایروان برای تاریخ 96/6/1 به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 10:30 به مبلغ های 468000 تومان (چهارصد و شصت و هشت هزار تومان) و 888000 تومان (هشتصد و هشتاد و هشت هزار تومان) می باشد. بلیط تهران به ایروان در همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت 07:00 به مبلغ های 669000 تومان (ششصد و شصت و نه هزار تومان) و 1047000 تومان (یک میلیون و چهل و هفت هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز