بلیط تهران به تفلیس برای ۱۵ دی

قیمت بلیط تهران به تفلیس برای تاریخ 96/10/15 به صورت زیر می باشد: چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت 16:45 به مبلغ 389000 تومان (سیصد و هشتاد و نه هزار تومان) و در ساعت 11:30 به مبلغ 501000 تومان (پانصد و یک هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت 17:15 به مبلغ 411000 تومان (چهاردصد و یازده هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت 18:10 به مبلغ 411000 تومان (چهارصد و یازده هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز