بلیط زنجان به مشهد برای ۳ مرداد

قیمت بلیط زنجان به مشهد برای تاریخ ۹۶/۵/۳ به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۰:۳۰ به مبلغ ۱۹۰۰۰۰ تومان (یکصد و نود هزار تومان) می باشد. لذت پرواز […]

بلیط زنجان به مشهد برای ۱۶ تیر

پرواز زنجان به مشهد برای تاریخ ۹۶/۴/۱۶ به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۰:۳۰ به مبلغ ۱۷۳۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و سه هزار تومان) می باشد. لذت […]

بلیط زنجان به مشهد برای ۹ تیر

نرخ پرواز زنجان به مشهد برای تاریخ ۹۶/۴/۹ به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۰:۳۰ به مبلغ ۱۹۶۰۰۰ تومان (یکصد و نود و شش هزار تومان) می باشد. […]

بلیط زنجان به مشهد برای ۵ خرداد ۹۶

نرخ پرواز زنجان به مشهد برای تاریخ ۹۶/۳/۵ به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۰:۲۰ به مبلغ ۱۷۶۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و شش هزار تومان) می باشد. […]