بلیط مشهد به ایلام برای ۲۴ آبان

قیمت بلیط مشهد به ایلام برای تاریخ 96/8/24 به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 07:30 به مبلغ 266000 تومان (دویست و شصت و شش هزار تومان) و 277000 تومان (دویست و هفتاد و هفت هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز