بلیط اهواز به رشت برای ۲۱ آذر

نرخ پرواز اهواز به رشت برای تاریخ 97/9/21 با هواپیمایی ایران ایر به طور سیستمی 336 هزار تومان است.