بلیط قاهره

قیمت بلیط قاهره پایتخت مصر را می توانید از آنیل پرواز  بپرسید. همچنین نام فرودگاه این شهر (Cairo International Airport) است که کد اختصاری آن CAI می باشد.