بلیط مشهد به چابهار

قیمت بلیط مشهد به چابهار برای تاریخ 97/10/7 با شرکت هوایی آسمان در ساعت 13:20 453 هزار تومان است.