پرواز کیش به یزد

پرواز کیش به یزد برای 6 دی ماه را می توانید به صورت چارتری به مبلغ 315000 تومان با هواپیمایی کیش ایر را خریداری نمایید.