پرواز تهران به نجف برای اربعین

پرواز چارتری تهران نجف برای اربعین در تاریخ 97/7/25 با شرکت قشم ایر ساعت 18:00 به قیمت 1510000 تومان است. ( بلیط ارزان برای اربعین ) در آنیل پرواز