تعطیل شدن فرودگاه آتاترک

انتقال فرودگاه آتاتورک به فرودگاه جدید استانبول از امشب ۱۶ فروردن ۱۳۹۸آغاز و طی ۴۵ ساعت به پایان خواهد رسید , از این تاریخ به بعد کلیه پروازهای استانبول که از طریق  فرودگاه اتاترک انجام میشد در فرودگاه جدید انجام خواهد شد./

پس از آن فرودگاه آتاتورک مرکز تجارت بین الملل ، نمایشگاه بین المللی ، پارک و فضای سبز و محلی برای پروازهای آموزشی خواهد شد

فرودگاه جدید استانول

فرودگاه مذکور به نقل از منابع خبری ، بزرگترین فرودگاه جهان نیز میباشد

اسم فرودگاه جدید استانبول

نام فرودگاه جدید yeni havalimanı می باشد

فاصله فرودگاه جدید استانبول تا مرکز شهر و تا فرودگاه اتاترک حدود ۲۵ کیلومتر می باشد.

آدرس فرودگاه yeni

Tayakadın Mahallesi, Terminal Caddesi No:1, 34283 Arnavutköy/İstanbul, Turkey