فرم زیر را کامل وبه صورت صحیح تکمیل نمایید.مسئولیت ارسال اطلاعات اشتباه به عهده ی ثبت کننده می باشد.

پرداخت هزینه پروازهای کنسل شده ممکن است از ۴۸ ساعت تا ۱۴ روز متغییر باشد.

قبل از تکمیل کردن فرم جهت اطلاع از هزینه کنسلی با آژانس تماس بگیرید.

کنسلی بلیط فقط در روزهای غیر تعطیل و ساعات اداری امکان پذیر میباشد و فرم هایی که خارج از ساعت اداری و یا در روزهای تعطیل ارسال شود معتبر نخواهد بود.

.

.

عکس بلیط مهر شده را پیوست کنید

نام فایل:

اندازه فایل: