ویزای قرقیزستان
مدارک مورد نیاز نوع ویزا زمان تحویل قیمت
اسکن پاسپورت+يک قطعه عکس+مشخصات فردی +
تسويه کامل

30 روزه توريستی عادی
سینگل

7 روز کامل 90 دلار
اسکن پاسپورت+يک قطعه عکس+مشخصات فردی +
تسويه کامل
60 روزه توريستی عادی
سینگل
10 روز کامل 100 دلار

قیمت ویزای قرقیزستان و مدارک مورد نیاز

چیزی پیدا نشد