میدان سرخ مسکو

معرفی میدان سرخ مسکو یکی دیگر از جاذبه های گردشگری روسیه، میدان سرخ است که به نام «کروسنایا پلوشاد» نیز معروف شده است. دلیل اهمیت میدان سرخ روسیه این است که میدان سرخ به تمام خیابان های اصلی مسکو راه دارد. پیشنهاد می کنیم برای دیدن ساختمانها و بناهای تاریخی میدان سرخ حسابی وقت بگذارید. بعد از کاخ کرملین، میدان سرخ از جمله نمادهای اصلی کشور روسیه است. اگر اهل پیاده روی هستید، کمی قدم بزنید و در اطراف میدان سرخ به کاخ کرملین و کلیسای سنت باسیل بروید و این بناها را نیز مشاهده کنید.