نرخ پرواز ساری به کیش برای تاریخ ۹۶/۹/۵ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۲:۰۰ به مبلغ ۲۳۹۰۰۰ تومان (دویست و سی و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز