از تهران به کدام شهرهای شمال ایران پرواز وجود دارد؟

شمال ایران با طبیعت زیبا و چشم نواز همیشه میزبان مسافران زیادی از سراسر ایران بوده.

در حال حاضر از تهران به شهرهای زیر پرواز انجام میگردد:

بلیط از تهران به ساری

بلیط هواپیما تهران به رشت