پرواز مشهد به شیراز برای تاریخ هفتم فروردین ۹۶ روز دو شنبه ساعت ۱۸:۳۰ غروب با پرواز شرکت هواپیمایی زاگرس با قیمت ۱۸۱,۰۰۰ تومان می باشد.

قیمت مناسب , پرواز چارتر مشهد به شیراز