ورود به بخش رزرواسیون

بایگانی برچسب: با پرواز اترک

بلیط تهران به قشم برای ۱۱ آذر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۹ آبان ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به قشم برای تاریخ ۹۶/۹/۱۱ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۲۰:۴۵ به مبلغ ۱۳۵۰۰۰ تومان (یکصد و سی و پنج هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۴:۵۰ به مبلغ ۱۸۸۰۰۰ تومان (یمصد و هشتاد و هشت هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی اترک در ساعت ۱۴:۳۰ به مبلغ ۲۰۱۰۰۰ تومان (دویست و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۴:۰۰ به مبلغ ۲۲۱۰۰۰ تومان (دویست و بیست و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به مشهد برای ۲۹ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۶ آبان ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به مشهد برای تاریخ ۹۶/۸/۲۹ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی اترک در ساعت ۰۴:۲۰ به مبلغ ۹۱۰۰۰ تومان (نود و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی زاگرس د رساعت ۱۰:۰۰ به مبلغ ۹۱۰۰۰ تومان (نود و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۰:۰۰ به مبلغ ۹۶۰۰۰ تومان (نود و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۲۳:۳۰ به مبلغ ۹۶۰۰۰ تومان (نود و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی ساها ایر در ساعت ۰۷:۳۰ به مبلغ ۱۰۱۰۰۰ تومان (یکصد و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی سپهران در ساعت ۰۸:۲۵ به مبلغ ۱۰۱۰۰۰ تومان (یکصد و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۰۸:۴۵ به مبلغ ۱۰۱۰۰۰ تومان (یکصد و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                     

بلیط تهران به کیش برای ۲۸ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۱ آبان ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به کیش برای تاریخ ۹۶/۸/۲۸ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۷:۴۵ به مبلغ ۱۳۱۰۰۰ تومان (یکصد و سی و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۱۳۱۰۰۰ تومان (یکصد و سی و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی سپهران در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۱۳۱۰۰۰ تومان (یکصد و سی و یم هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی معراج در ساعت ۱۹:۳۰ به مبلغ ۱۳۱۰۰۰ تومان (یکصد و سی و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۷:۱۵ به مبلغ ۱۵۱۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۷:۲۵ به مبلغ ۱۵۶۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی اترک در ساعت ۰۸:۴۰ به مبلغ ۱۶۱۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۶:۳۰ به مبلغ ۱۸۶۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                              

بلیط کیش به تهران برای ۲۵ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۰ آبان ۱۳۹۶

نرخ پرواز کیش به تهران برای تاریخ ۹۶/۸/۲۵ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۴:۱۵ به مبلغ ۱۲۶۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۵:۳۰ به مبلغ ۱۲۶۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی اترک در ساعت ۱۱:۲۵ به مبلغ ۱۳۱۰۰۰ تومان (یکصد و سی و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۵:۳۰ به مبلغ ۱۳۶۰۰۰ تومان (یکصد و سی و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی سپهران در ساعت ۲۰:۳۰ به مبلغ ۱۴۱۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی معراج در ساعت ۲۲:۰۰ به مبلغ ۱۴۱۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۲۰:۰۰ به مبلغ ۱۷۱۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۶:۵۰ به مبلغ ۱۸۱۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                        

بلیط تهران به زاهدان برای ۲۷ آبان

بلیط هواپیما سیستمی ۱۳ آبان ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به زاهدان برای تاریخ ۹۶/۸/۲۷ به صورت زیر می باشد:

 • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۶:۰۰ به مبلغ ۲۶۹۰۰۰ تومان (دویست و شصت و نه هزار تومان) و در ساعت ۱۶:۵۵ به مبلغ ۳۹۰۰۰۰ تومان (سیصد و نود هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۶:۱۰ به مبلغ ۱۹۸۰۰۰ تومان (یکصد و نود و هشت هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمیای اترک در ساعت ۲۰:۳۰ به مبلغ ۲۲۱۰۰۰ تومان (دویست و بیست و یک هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۲:۱۰ به مبلغ ۲۴۱۰۰۰ تومان (دویست و چهل و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

صفحه 1 از 31 2 3