ورود به بخش رزرواسیون

بایگانی برچسب: با پرواز ایران تور

بلیط اهواز به تهران برای ۲۹ مهر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۱۵ مهر ۱۳۹۶

نرخ پرواز باهواز به تهران برای تاریخ ۹۶/۷/۲۹۸ به صورت زیر می باشد:

 • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۲۲:۱۰ به مبلغ های ۱۲۴۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و چهار هزار تومان) و ۱۳۵۰۰۰ تومان (یکصد و سی و پنج هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۸:۴۵ به مبلغ های ۱۳۹۰۰۰ تومان (یکصد و سی و نه هزار تومان) و ۱۹۴۰۰۰ تومان (یکصد و نود و چهار هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۰۸:۵۵ به مبلغ ۱۴۹۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                              

بلیط مشهد به آبادان برای ۲۳ مهر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۵ مهر ۱۳۹۶

نرخ بلیط مشهد به آبادان برای تاریخ ۹۶/۷/۲۳ به شرح زیر می باشد:

 • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۰:۰۰  به مبلغ ۲۰۱۰۰۰ تومان (دویست و یک هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۲۰۱۰۰۰ تومان (دویست و یک هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۰۷:۳۰ به مبلغ ۳۰۱۰۰۰ تومان (سیصد و یک هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۳۰۱۰۰۰ تومان (سیصد و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                           

بلیط مشهد به کاشان برای ۳۱ شهریور

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۵ شهریور ۱۳۹۶

نرخ بلیط مشهد به کاشان برای تاریخ ۹۶/۶/۳۰ به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۰۷:۱۵ به مبلغ ۲۴۱۰۰۰ تومان (دویست و چهل و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                         

بلیط تبریز به مشهد برای ۳۰ شهریور

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۳ شهریور ۱۳۹۶

نرخ پرواز تبریز به مشهد برای تاریخ ۹۶/۶/۳۰ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۱:۰۰ به مبلغ های ۱۹۱۰۰۰ تومان (یکصد و نود و یک هزار تومان) و ۲۹۲۰۰۰ تومان (دویست و نود و دو هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۰۹:۴۵ به مبلغ ۲۰۶۰۰۰ تومان (دویست و شش هزار تومان) و در ساعت ۱۵:۱۵ به مبلغ ۲۰۶۰۰۰ تومان (دویست و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۰:۰۰ به مبلغ ۲۰۶۰۰۰ تومان (دویست و شش هزار تومان) و در ساعت ۱۶:۰۰ به مبلغ ۲۲۱۰۰۰ تومان (دویست و بیست و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                            

بلیط آبادان به تهران برای ۲۲ شهریور ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۸ شهریور ۱۳۹۶

قیمت بلیط آبادان به تهران برای تاریخ ۹۶/۶/۲۲ به شرح زیر می باشد:

 • به صورت سیستمی با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۹:۴۵به مبلغ های ۱۵۶۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) و ۱۸۸۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و هشت هزار تومان) می باشد.
 • به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۷:۲۰ به مبلغ ۱۷۲۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و دو هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۲۲:۴۵ به مبلغ ۱۷۱۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و یک هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۰:۱۰ به مبلغ ۳۶۱۰۰۰ تومان (سیصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                        

صفحه 1 از 261 2 3 26