ورود به بخش رزرواسیون

بایگانی برچسب: با پرواز ایر العربی

بلیط تهران به دبی برای ۱۳ اردیبهشت

بلیط چارتری, بلیط چارتری دبی ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

قیمت بلیط تهران به دبی برای تاریخ ۹۷/۲/۱۳ به صورت چارتری با هواپیمایی العربی در ساعت ۱۵:۳۰ به مبلغ ۶۶۱۰۰۰ تومان (ششصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به دبی برای ۲۲ اسفند

بلیط چارتری دبی ۹ اسفند ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به دبی برای تاریخ ۹۶/۱۲/۲۲ به صورت چارتری با هواپیمایی عربی (ایر العربی) در ساعت ۱۴:۳۰ به مبلغ ۳۶۶۰۰۰ تومان (سیصد و شصت و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                   

بلیط تهران به دبی برای ۲۷ بهمن

بلیط چارتری, بلیط چارتری دبی ۲۲ بهمن ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به دبی برای تاریخ ۹۶/۱۱/۲۷ به صورت چارتری با هواپیمایی العربی (ایر العربی) در ساعت ۱۴:۳۰ به مبلغ ۴۰۰۰۰۰ تومان (چهارصد هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                   

بلیط شیراز به دبی برای ۱۶ آذر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۷ آذر ۱۳۹۶

نرخ پرواز شیراز به دبی برای تاریخ ۹۶/۹/۱۶ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۳:۳۰ به مبلغ ۲۸۶۰۰۰ تومان (دویست و هشتاد و شش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی العربی (ایر العربی) در ساعت ۱۳:۴۰ به مبلغ ۴۵۶۰۰۰ تومان (چهارصد و پنجاه و شش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی فلای دبی در ساعت ۱۱:۲۰ به مبلغ ۶۱۱۰۰۰ تومان (ششصد و یازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به دبی برای ۱۹ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۱۲ آبان ۱۳۹۶

نرح پرواز تهران به دبی برای تاریخ ۹۶/۸/۱۹ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۸:۱۵ به مبلغ ۲۷۰۰۰۰ تومان (دویست و هفتاد هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی العربیه (ایر العربی) در ساعت ۱۴:۳۰ به مبلغ ۳۳۳۰۰۰ تومان (سیصد و سی و سه هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۸:۳۰ به مبلغ ۷۷۳۰۰۰ تومان (هفتصد و هفتاد و سه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

صفحه 1 از 21 2