بلیط پرواز تهران به مشهد

پرواز تهران به مشهد از برای تاریخ 95/09/10 روز چهارشنبه ساعت 14:00 بعدازظهر با پرواز شرکت هواپیمایی تابان با قیمت 131,000 هزار تومان می باشد. پرواز تهران به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن