بلیط اهواز به تبریز برای ۱۵ آذر

بلیط اهواز به تبریز برای 15 آذر ماه با پرواز نفت در ساعت 15:00 به قیمت 294 هزار تومان است.

بلیط اهواز به تبریز برای ۱۷ آبان

بلیط هوایی اهواز به تبریز برای 17 آبان یا پرواز نفت به قیمت 405000 تومان می باشد.

بلیط اهواز به تبریز برای ۱۵ بهمن

نرخ پرواز اهواز به تبریز برای تاریخ 96/11/15 به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 18:25 به مبلغ 315000 تومان (سیصد و پانزده هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط اهواز به تبریز برای ۱۰ دی

نرخ بلیط اهواز به تبریز برای تاریخ 96/10/10 به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 18:25 به مبلغ 315000 تومان (سیصد و پانزده هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط اهواز به تبریز برای ۵ آذر

نرخ پرواز اهواز به تبریز برای تاریخ 96/9/5 به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 18:25 به مبلغ 230000 تومان (دویست و سی هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز