بلیط بغداد به عمان برای ۱۲ دی

نرخ پرواز بغداد به عمان برای تاریخ 96/10/12 به صورت سیستمی با هواپیمایی خارجی در ساعت 19:05 به مبلغ 616000 تومان (ششصد و شانزده هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز