پرواز سوئد برای مهر ماه

نرخ پرواز تهران به استکهلم در برای 97/7/16 سیستمی با شرکت هواپیمایی ایران ایر ساعت 07:25 4024000 تومان می باشد. فرودگاه بین المللی این شهر Arlanda  نام دارد و کد آن ARN است.