بلیط مشهد به رشت برای ۳ آذر

قیمت بلیط مشهد به رشت برای تاریخ 96/9/3 به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت 11:35 به مبلغ 206000 تومان (دویست و شش هزار تومان) می باشد. پرواز مشهد به رشت برای همین تاریخ به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت 10:00 به مبلغ 211000 تومان (دویست و یازده هزار تومان) می باشد. نرخ بلیط آفری مشهد به رشت را از ما بخواهید. لذت پرواز با آنیل پرواز