بلیط مشهد به تهران برای ۴ اردیبهشت ۹۶

نرخ پرواز مشهد به تهران برای تاریخ 96/2/4 (ویژه مبعث) به شرح زیر می باشد: به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایر تور در ساعت 06:00 به مبلغ 120000 تئمان (یکصد و بیست هزار تومان) و در ساعت 08:00 به مبلغ 130000تومان (یکصد و سی هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت 05:45 به مبلغ 130000 تومان (یکصد و سی هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت 07:30 به مبلغ 130000 تومان (یکصد و سی هزار تومان) و در ساعت 08:30 به مبلغ 130000 تئمان (یکصد و سی هزار تومان)