پرواز باهاما

کشور کوچک باهاما که جمعیتی تقریبا 500 هزار نفری دارد دارای پایتختی به نام ناسائو می باشد که برای مسافرت به این کشور استوایی می توانید از طریق آنیل پرواز اقدام کنید. فرودگاه بین المللی شهر ناسائو Lynden Pindling International Airport و کد یاتا آن NAS نام دارد.