بلیط نوشهر به مشهد برای ۷ شهریور

نرخ بلیط نوشهر به مشهد برای تاریخ 96/6/7 به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 18:10 به مبلغ 192000 تومان (یکصد و نود و دو هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز