بلیط اهواز به رشت برای ۳ اردیبهشت ۹۶

نرخ پرواز اهوار به رشت برای تاریخ 96/2/3 به صورت چارتری با هواپمایی نفت در ساعت 06:00 به مبلغ 320000 تومان (سیصد و بیست هزار تومان) و در ساعت 06:00 به صورت سیستمی به مبلغ 293000 تومان (دویست و نود و سه هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز