بلیط پالرمو

قیمت بلیط شهر پالرمو را میتوانید با هماهنگی با همکاران ما به دست آورید. پالرمو که یک از شهر های مهم ایتالیا می باشد دارای فرودگاهی با نام Falcone Borsellino Airport هست که این فرودگاه به طور عامیانه با نام Punta Raisi  نیز شناخته می شود و کد اختصاری آن PMO است.