پرواز نیکارو کوبا

شهر نیکارو که دارای فرودگاه کوچک و محلی به همین نام یعنی Nicaro Airport و کد ا نحصاری ICR می باشد. برای سفر به شهر نیکارو در کشور کوبا می توانید از طریق آنیل پرواز اقدام نمایید.

پرواز هاوانا

شهر هاوانا که پایتخت و از مهم ترین شهر های کوبا است داراری فرودگاهی به نام José Martí International Airport می باشد که کد IATA آن HAV هست. برای سفر به این شهر استوایی و زیبا می توانید روی آنیل پرواز حساب کنید.