بلیط کیش به گرگان برای ۱۶ خرداد ۹۶

نرخ پرواز کیش به گرگان برای تاریخ 96/3/16 به صورت سیستمی با هواپیمایی کیش ایر در ساعت 19:45 به مبلغ های 211000 تومان (دویست و یازده هزار تومان) و 223000 تومان (دویست و بیست و سه هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز