پرواز فلورس گواتمالا

شهر فلورس که واقع در کشور گواتمالا می باشد دارای فرودگاهی بین المللی به اسم Mundo Maya International Airport است که کد آن در جهان FRS هست. برای سفر به شهر فلور می توانید بلیط خود را از آنیل پرواز خریداری نمایید.