بلیط شیراز به آبادان برای ۱۰ اردیبهشت ۹۶

قیمت بلیط شیراز به آبادان برای تاریخ 96/2/10 به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 18:00 به مبلغ 120000 تومان (یکصد و بیست هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز