بلیط تبریز به عسلویه ۲ آبان

بلیط هوایی تبریز به عسلویه در تاریخ 97/8/2 ساعت 13:00 با پرواز زاگرس به قیمت 595000 تومان است.

بلیط تبریز به عسلویه برای ۱۵ مرداد

نرخ پرواز تبریز به عسلویه برای تاریخ 96/5/15 به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت 13:00 به مبلغ 411000 تومان (چهارصد و یازده هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز