بلیط تهران به مشهد برای ۲ اردیبهشت ۹۶

نرخ پرواز تهران به مشهد برای تاریخ 96/2/2 (ویژه مبعث) به شرح زیر می باشد: به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت 13:40 به مبلغ 140000 تومان (یکصد و چهل هزار تومان) ، و در ساعت 09:00 به مبلغ 156000 تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت 14:00 به مبلغ 141000 تومان (یکصد و چهل و یک هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت 14:30 به مبلغ 141000 تومان (یکصد و چهل و یک هزار تومان) ، و در ساعت 15:40