بلیط ویتنام

هانوی پایتخت کشور ویتنام می باشد که قیمت بلیط این شهر را می توانید از آنیل پرواز بخواهید. Noi Bai International Airport نام فرودگاه شهر هانوی می باشد که با کد انحصاری HAN در جهان شناخته میشود.