بلیط تبریز به رشت برای ۲۷ دی

برای خرید پرواز سیستمی تبریز به رشت می توانید مبلغ 209 هزار تومان را با هواپیمایی ایران ایر پرداخت کنید.

بلیط تبریز رشت برای ۲۶ مهر

بلیط هوایی تبریز رشت برای مهر ماه سیستمی با پرواز ایران ایر در ساعت 18:15 قیمت 251000 تومان می باشد.