بلیط پرواز تبریز به تهران

پرواز تبریز به تهران برای تاریخ 95/10/20 روز دو شنبه ساعت 08:00 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی آتا با قیمت 107,100 هزار تومان می باشد. پرواز تبریز به تهران , قیمت مناسب , پروازی مطمعن