بلیط اهواز به یزد برای ۵ خرداد ۹۶

نرخ پرواز اهواز به یزد برای تاریخ 96/3/5 به صورت سیستمی با هواپیمایی نفت در ساعت 20:10 به مبلغ 187000 تومان (یکصد و هشتاد و هفت هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط اهواز به یزد برای ۱۲ اردیبهشت ۹۶

قیمت بلیط اهواز به یزد برای تاریخ 96/2/12 به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت 12:10 به مبلغ 195000 تومان (یکصد و نود و پنج هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط اهواز به یزد برای ۲ اردیبهشت

نرخ پرواز اهواز به یزد برای تاریخ 96/2/2 به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت 21:10 به مبلغ 186000 تومان (یکصد و هشتاد و شش هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز