بلیط تبریز به اهواز برای ۲۱ خرداد ۹۶

قیمت بلیط تبریز به اهواز برای تاریخ 96/3/21 به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 19:05 به مبلغ های 220000 تومان (دویست و بیست هزار تومان) و 326000 تومان (سیصد و بیست و شش هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تبریز به اهواز برای ۳ اردیبهشت ۹۶

قیمت بلیط تبریز به اهواز برای تاریخ ۹۶/۲/۳ بخ صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۹:۰۵ به مبلغ ۱۱۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهارده هزار تومان) و به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۹:۰۵ به مبلغ ۳۲۶۰۰۰ تومان (سیصد و بیست و شش هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز