لذت پرواز با آنیل پرواز
بلیط چارتر هواپیما

بلیط تهران به ساری برای ۲۱ تیر ۹۶

قیمت بلیط تهران به ساری برای تاریخ 96/4/21 به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 16:05 به مبلغ 114000 تومان (یکصد و چهارده هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به ساری برای ۱۶ خرداد ۹۶

نرخ پرواز تهران به ساری برای تاریخ 96/3/16 به صورت چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت 19:10 به مبلغ های 180000 تومان (یکصد و هشتاد هزار تومان) و به صورت سیستمی به مبلغ 173000 تومان (یکصد و هفتاد و سه هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به ساری برای ۱۲ خرداد ۹۶

بلیط تهران به ساری برای تاریخ 96/3/12 به صورت چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت19:20 به مبلغ 173000 تومان (یکصد و هفتاد و سه هزار تومان) و به صورت سیستمی در همین ساعت به مبلغ 196000 تومان (یکصد و نود و شش هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز