بلیط شیراز به رشت برای ۲۷ خرداد ۹۶

نرخ بلیط شیراز به رشت برای تاریخ 96/3/27 به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 09:40 به مبلغ 211000 تومان (دویست و یازده هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز