بلیط لارستان به تهران برای ۴ اردیبهشت ۹۶

نرخ پرواز لارستان به تهران برای تاریخ 96/2/4 به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 14:10 به مبلغ های 156000 تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) و 357000 تومان (سیصد و پنجاه و هفت هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز